Jak reklamovat

Ako reklamovať tovar zakúpený u nás

Objednaný tovar prišiel poškodený?

Pri preberaní zásielky od prepravcu tovar starostlivo skontrolujte. Zásielku, ktorá vykazuje známky poškodenia, nepreberajte a trvajte na zaznamenaní dôvodu neprevzatia do odovzdávacieho protokolu. Ak je tovar poškodený, aj keď je obal neporušený, musíte o tom čo najskôr informovať buď dopravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti od druhu dopravy, ktorý ste si vybrali.

Česká pošta - oznámte osobne najneskôr v druhý pracovný deň na pošte.

 

Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu?

Prosím, informujte nás o tom e-mailom, aby sme sa s vami mohli dohodnúť na postupe, ako situáciu rýchlo napraviť.

 

Postup podávania sťažností

Vytlačte faktúru alebo objednávku s uvedením zistenej chyby.

Faktúru/objednávku vložte do balíka a kompletný tovar zabaľte tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

Balík pošlite bez dobierky na túto adresu:

Elektroservis Nymburský, Kovanská 190, 289 31 Bobnice

 

Lehota na vybavenie sťažností

Ak ste spotrebiteľ, sťažnosť bude vybavená v súlade s občianskym zákonníkom najneskôr do 30 dní. Vždy sa však snažíme, aby bola sťažnosť vybavená čo najskôr. O prijatí a vybavení sťažnosti vás budeme informovať e-mailom.

V prípade, že s nami obchodujete na základe Obchodného zákonníka (nákup na základe IČO), neexistuje zákonná lehota na vybavenie reklamácie, ale aj v tomto prípade sa snažíme reklamáciu vybaviť v čo najkratšom čase.

 

Záručné podmienky

a) Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je na internetovej stránke Elny.cz pri danom výrobku uvedené inak, záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov. Nákupy uskutočnené na základe IČO sa riadia Obchodným zákonníkom. Záručná doba pri nákupoch uskutočnených na základe IČO je 6 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od dopravcu potvrdením prepravného (dodacieho) listu kupujúcim.

b) Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou alebo nešetrnou manipuláciou, používaním výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ako je blesk alebo iný atmosférický výboj, požiar alebo voda, alebo vplyvom iných neštandardných javov, ako je napríklad prepätie v elektrickej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak výrobca alebo jeho autorizovaný odborný servis preukáže, že kupujúci zasahoval do výrobku po odstránení plomby výrobcu alebo že tovar bol mechanicky poškodený.

c) V záujme rýchlejšieho vybavenia môže zákazník uplatniť reklamáciu priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku značky uvedenej v záručnom liste, ak je takýto zoznam priložený k tovaru.

d) Prepravu na miesto reklamácie v prípade reklamácie priamo v autorizovanom servise hradí zákazník aj v prípade oprávnenej reklamácie.

e) Pri uplatnení reklamácie je vždy potrebné preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie predložením dokladu o kúpe (faktúry), záručného listu a podrobného popisu vady výrobku. Prípadnú e-mailovú komunikáciu zasielajte spolu s tovarom. V prípade náhradných dielov je potrebné predložiť aj doklad o montáži autorizovanou osobou - odborným servisom s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou stanovenou zákonom (podľa vyhlášky 50/78 Z. z.). Ak sa nejedná o trvalú závadu, je potrebné jasne uviesť podmienky, za ktorých sa vyskytla. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t. j. vrátane všetkého príslušenstva a pokiaľ možno zabalený v pôvodnom obale.

f) Keďže sme len zásielkový obchod, nemôžeme vám ponúknuť možnosť osobnej reklamácie. Nemáme predajňu ani výdajné miesto, kde by ste si mohli prevziať reklamovaný výrobok. Ak si želáte uplatniť reklamáciu, pošlite ju na vyššie uvedenú adresu . Tovar prosím neposielajte na dobierku - takáto zásielka nebude prijatá.

 

Záleží nám na vašom súkromí

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie